Các khóa học Guitar đệm hát tại Trung tâm MTC

Tại Trung Tâm MTC chia Guitar đệm hát thành các khóa như sau: *) Khóa tiền cơ bản (20b) : Nếu học viên còn nhỏ tuổi hoặc năng khiếu hạn chế bạn nên tham gia khóa này. Học viên được học về nốt nhạc trên đàn Guitar, làm quen với nhịp phách và một số kỹ thuật thanh nhạc cơ bản. Kết thúc khóa sẽ giúp học viên chơi được các giai điêu thuần thục 3 đến 5 bài ...