4 Lý do to đùng khiến bạn tự chơi guitar mãi không tiến bộ

Chơi đàn cũng như nấu ăn, cần một công thức để tạo nên thành công. Năng khiếu là một “nguyên liệu” quan trọng, tuy nhiên những thứ “gia vị” cũng góp phần lớn vào thành công của một Guitarist! Cùng MTC điểm tên 4 LÝ DO TO ĐÙNG khiến bạn tự học Guitar mãi không tiến bộ! 1. Không chắc về nhịp 90% những người chơi guitar không tiến ...

Các khóa học Guitar đệm hát tại Trung tâm MTC

Tại Trung Tâm MTC chia Guitar đệm hát thành các khóa như sau: *) Khóa tiền cơ bản (20b) : Nếu học viên còn nhỏ tuổi hoặc năng khiếu hạn chế bạn nên tham gia khóa này. Học viên được học về nốt nhạc trên đàn Guitar, làm quen với nhịp phách và một số kỹ thuật thanh nhạc cơ bản. Kết thúc khóa sẽ giúp học viên chơi được các giai điêu thuần thục 3 đến 5 bài ...