5 lỗi sai khi bấm hợp âm guitar

5 lỗi sai khi bấm hợp âm guitar

Hiện nay đa số các bạn đều học guitar theo kiểu tự mày mò, tự học từ sách vở và online từ Youtube là chính. Điều này có nhiều ưa điểm giúp cho bạn...